Trannum, Simen × Kompetansekartlegging ×
1 result
  1. Hvordan er HR-funksjonen verdiskapende for organisasjonen, og i hvilken grad kan HR spare organisasjonen for kostander gjennom arbeidet mot sykefravær og turnover?

    Storøy, Stig Rune, Trannum, Simen ()

    HR vil for noen bare være et fancy ord for personaladministrasjon, men for andre en viktig strategisk brikke for organisasjonens måloppnåelse. Hvordan kan man tenke så ulikt om én funksjon? Noe av grunnen til dette kan være at HR blir brukt på veldig mange forskjellige måter på forskjellige