Kompetansekartlegging|HR ×
4 results
 1. Hvordan er HR-funksjonen verdiskapende for organisasjonen, og i hvilken grad kan HR spare organisasjonen for kostander gjennom arbeidet mot sykefravær og turnover?

  Storøy, Stig Rune, Trannum, Simen ()

  HR vil for noen bare være et fancy ord for personaladministrasjon, men for andre en viktig strategisk brikke for organisasjonens måloppnåelse. Hvordan kan man tenke så ulikt om én funksjon? Noe av grunnen til dette kan være at HR blir brukt på veldig mange forskjellige måter på forskjellige

 2. Seleksjonsprosessens fallgruver i offentlige organisasjoner

  Ibraimi, Arigona, Meskini, Tasnim ()

  Denne oppgave handler om fallgruver i seleksjonsprosessen, hovedsakelig intervjuprosessen. Problemstillingen vår er «Hvilke fallgruver kan oppstå i seleksjonsprosessen, og hvilke tiltak gjør offentlige organisasjoner for å unngå dette». Dette temaet var interessant for oss, og mulighet til å

 3. Hva kjennetegner HR i offentlig sektor?

  Aman, Ayanle Mohamod, Makbul, Mohamed ()

  Det har blitt mer og mer moderne for organisasjoner å ha en avdeling for utvikling av menneskelige ressurser, såkalt HR. I denne oppgaven har vi sett på betydningen av HR i en statlig institusjon for å finne ut mer av hvordan dette utøves i offentlig sektor. Vi har analysert HR i den utvalgte v