Kompetanse|Kunst og håndverk|Estetikk ×
5 results
  1. Estetikk i fotojournalistikk

    Neverdal, Lene Sørøy ()

    Til eit premiert bilete i Årets Bilde-konkurransen for 2015 skreiv juryen; ”Estetikk er viktig i fotojournalistikken for at vi skal kunne holde ut å se på verdens lidelser”. Dette sitatet sette i gang ein del tankar, spesielt knytt til om det er etisk riktig å syne menneske sin vanskelege li

  2. Estetisk opplevelse i en målstyrt skole

    Nesdal, Johanne-Margrethe Kippersund ()

    I denne bacheloroppgaven i pedagogikk og elevkunnskap blir den estetiske opplevelsen, og dens rolle i skolen, forsøkt definert og drøftet i sammenheng med målstyringsprinsippet. Oppgaven er ev litterær art, og benytter seg av hermeneutisk metode.