Kompetanse ×
7 results
  1. Vurdering og kompetanse i Kunst og Håndverk

    Stephanie Marie, Hardi ()

    Lærere i dag står daglig ovenfor mange nye utfordringer i klasserommet. Enten det gjelder elevutfordringer eller de kjenner på tidsklemma, kan mange føle seg preget av et vurderingsfokus. Dagens samfunn er blitt mer opptatt av å måle resultater og krever likeså at disse skal være gode! Det e

  2. Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem

    Norman, Siri Foss ()

    Bakgrunn for oppgaven er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Reformen førte med seg en rekke nye arbeidsoppgaver for kommunehelsetjenesten. Blant annet medførte redusert liggetid på sykehus og kommunal overtakelse av utskrivningsklare pasienter til både flere og sykere pasienter på syk