Kommunal beredskapsplikt|Sårbarhetsanalyser|Kommuner ×
8 results
 1. Er strategisk planlegging nyttig for kommune-Norge?

  Kolukcija, Adnan, Micallef, Katerina Marie ()

  Denne oppgaven handler om bruken av strategisk planlegging i norske kommuner. Vi utforsker hvilken nytte strategisk planlegging har som et styringsverktøy for offentlig sektor, hvordan den brukes av ulike kommuner, og hvilken rolle (om noen) kommunenes størrelse og økonomiske handlefrihet har på

 2. ROBEK listen - en straff eller et gode?

  Olsen, Ida Cecilie ()

  Temaet for denne oppgaven har vært hvordan kommuner forholder seg til: Registeret Om Betinget Godkjenning og Kontroll. Heretter benytter jeg akronymet; ROBEK-listen, som benevnelse. ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse. Registeret er ment som ett styring

 3. Kommunereform og arkiv

  Fossnes, Line Jeanette ()

  Denne oppgaven springer ut fra Kommunereformen. Norge har i dag 428 kommuner med stor variasjon i størrelse. Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. Disse sliter også mer økonomisk, samtidig har kommunene fått flere oppgaver og økt ansvar. For å løse disse problemene ønsker r