Klassikere ×
2 results
  1. Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke?

    Maaø, Thobias ()

    Klassikere i klasserommet – for å sluke, eller for å bruke? forsøker å begrunne bruken av klassisk litteratur i dagens skole ved å ta for seg problemstillingen: Hvorfor undervise i litterære klassikere i dagens skole, og hvordan bør man gjøre det? Problemstillingen drøftes i lys av releva

  2. Kanon og danning på ungdomstrinnet

    Urke, Martine Hjertvik ()

    Handlingane i romanen flytta på 1800-talet seg frå det ytre til det indre, inn i personen sine tankar og kjensler. Førestillinga om våre moderne indre liv vart skapte i romanar og drama frå 1800-talet, og det nye på denne tida vart ”showing, not telling” (Penne, 2010). 1800-talet er i det