Klassifikasjonsskjemaer|Arkivnøkler × Bachelor thesis ×
1 result
  1. Fra emnebasert arkivnøkkel til funksjonsbasert klassifikasjon

    Rytterager, Maria Skarstein ()

    Denne oppgaven tar for seg om dagens klassifiseringssystemer har en dekkende/ hensiktsmessig tilnærming til søkbarhet og fremtidig gjenfinning. Med utgangspunkt i DIRKS-metodikk og funksjonsanalytisk tankegang har jeg undersøkt hvordan man kan gå bort i fra emnebasert arkivnøkkel ved å innfør