Klasseteorier|Sosiale klasser ×
2 results
  1. Når mediene gjør store grupper små – dekningen av helsefagarbeidere og ufaglærte pleiere i norske aviser

    Karagülle, Hanne Pauline Selboe, Mossing, Julianne Bråten ()

    Denne oppgaven vil se på hvordan helsefagarbeidere og ufaglærte pleiere innenfor helse- og omsorgsyrket blir representert i mediene. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av flere norske aviser undersøker vi i hvilken grad denne gruppen blir dekket, og ikke minst hvordan de blir fremstilt. Vider

  2. "Folk flest" i VG under Norwegian-streiken

    Holst, Wera Birgitte ()

    Oppgaven er en diskursanalyse av VGs dekning av Norwegian-streiken med utgangspunkt i klasseteorier og Yngve Benestad Hågvars masteroppgave "Hele folkets diskurs". Hovedspørsmålet er hvilke aktører som defineres som "folk flest" i dekningen, og på hvilken måte.