Klasseledelse ×
5 results
 1. Lærerens relasjonskompetanse og klasseledelse

  Smestad, Hanne W. ()

  Klasseledelse og relasjoner er begreper som står svært sentralt i skolen, og er utgangspunktet for en god arbeidsdag både for lærer og elev. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke sammenhengen mellom klasseledelse og relasjoner lærer og elev seg imellom. På hvilken måte kontakten virk

 2. Klasseledelse i kroppsøving

  Tenold, Marte Sofie Kaldhussæter ()

  Klasseledelse er et viktig tema. Det er fordi hva slags type klasseleder en er, er avgjørende for elevenes læring. Gjennom min egen skolegang har jeg opplevd både gode og mindre gode lærere. Kroppsøving er noe som har interessert meg i alle år og jeg har derfor valgt fordypning i dette på læ

 3. Klasseledelse og motivasjon i kroppsøving

  Skjølås, Malin Tømte ()

  Hvilken betydning har god klasseledelse for elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Jeg har tatt for meg de ulike faktorene som har betydning for hvordan god klasseledelse praktiseres og sett dette i sammenheng med elevenes motivasjon. De

 4. Klasseledelse, Læringsmiljø og Oppstart

  Grønnevik, Anniken ()

  Forskere mener at klasseledelse trolig er noe av den mest utfordrende oppgaven for en lærer i skolen i dag. Derfor er det viktig at alle lærere har kompetanse innenfor emnet klasseledelse. Denne oppgaven handler om hva som er betydningsfullt med lærerens klasseledelse for å få til et godt læri