Kassasjon ×
1 result
  1. Kassasjonspraksis i folkebibliotek

    Johansen, Pia Møller ()

    Målet for denne undersøkelsen er å beskrive og forklare faktorer som påvirker kassasjonspraksisen i tre store, norske folkebiblioteks musikksamlinger. Datainnsamlingen ble gjennomført ved Bergen Offentlige Bibliotek, Deichmanske hovedbibliotek i Oslo og Sølvberget, Stavanger bibliotek og kultu