KOLS ×
3 results
  1. Sykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser : hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring?

    Harring, Astrid Karina Valås, Haugen, Melinda Killingstad ()

    Bakgrunn: I denne oppgaven tar vi for oss sykepleierens pedagogiske funksjon i forebygging av reinnleggelser og problemstillingen; Hvordan kan sykepleier fremme pasientens egne ressurser når behovet for trygghet oppleves som truet ved KOLS-forverring? Pasienter med KOLS har flere reinnleggelser og

  2. Prehospital oksygenbehandling av pasienter med akutt eksaserbasjon av kols : Er behandlingspraksis i ambulansen optimal for pasientens endelige utfall?

    Ørbæk Hansen, Andreas Boye, Beckhaug, Benjamin ()

    Bakgrunn og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å ta for oss prehospital oksygenbehandling av personer med akutt eksaserbasjon av kols. Vår erfaring fra praksis er at dette utgjør stor del av pasientene en paramedic møter på jobb. Vi har opplevd at oksygenbehandling til kolspasienter