Jobbengasjement ×
1 result
  1. Relasjonsorientert ledelse

    Svanstrøm, Therese ()

    ”Hvilken betydning har relasjonsorientert ledelse for jobbengasjement og ytelse?”. Oppgaven ser på hva ledelse er,spesielt i et relasjonelt perspektiv, og hvordan dette kan knyttes til engasjement og ytelse. Det er tatt i bruk teori og allerede gjennomført forskning på området for å kunne s