HF - Student theses × Jean Watson|Kartlegging|Omsorg × Bachelor thesis ×
7 results
 1. Omsorg ved livets slutt

  Hestad, Silje ()

  Bakgrunn: Omtrent 35% av alle dødsfall skjer på sykehus og sykepleiere skal hjelpe mennesker ved livet avslutning. Møter med dødssyke i praksis på sykehus fikk meg til å reflektere over hva som blir viktig for en pasient når det ikke lenger er mulighet for kurativ behandling. Problemstillin

 2. Sykepleiefaglig ledelse og pasientomsorg

  Mitchell, Ann-Kristin, Sundin, Birgitte Lien ()

  Bakgrunn: Vi synes vi ser at sykepleien som utøves i hverdagen påvirkes av ledelsen. Vår bekymring er at pasientomsorgen blir lidende. Vi ønsker å se på hvordan sykepleieledelsen kan legge forholdene til rette for utøvelsen av omsorgsfull sykepleie. Problemstilling: Hva karakteriserer god

 3. Selvmord blant eldre : burde vi forstått?

  Auset-Jacobsen, Gunn Johanne ()

  BAKGRUNN: Eldre mennesker over 65 år er de som oftest begår selvmord. Selv om de i enkelte tilfeller ga signaler om dette til pårørende eller helsepersonell ble signalene ikke tatt alvorlig. Det er et økende problem at eldre ikke sees og at samfunnet ikke verdsetter de eldre sine erfaringer og