HF - Student theses × Jean Watson|Kartlegging|Kosthold × Bachelor thesis ×
10 results
 1. Effekten av kostholdskurset Bra mat på eldres kostholdsvaner og kunnskapsnivå; En studie av deltakere ved frisklivstilbudet ved Lovisenberg Omsorg+. Effect of the nutrition course Bra mat on food habits and nutrition literacy among the elderly;

  Nyheim, Kristine Aastad, Kaldestad, Stine ()

  Bakgrunn: De globale helseutfordringene er komplekse og økende. Sult og overvekt/fedme eksisterer i dag flere steder side om side, og kroniske livsstilssykdommer er et økende problem verden over. Det at befolkningen stadig blir eldre fører med seg en økt sykdomsbyrde og økte helsekostnader. Beh

 2. Kostnader for et sunt kosthold i Norge - en praktisk-teoretisk undersøkelse. The expenses of a healthy diet in Norway - a practical-theoretical examination

  Silkoset, Hilde ()

  Bakgrunn: Til tross for at nordmenn stadig benytter en mindre andel av inntekten til innkjøp av matvarer, har det det siste tiåret vært en rekke medieutspill der det hevdes at det er dyrt å spise sunt i Norge. Slutningene bygger blant annet på prisøkning på enkeltmatvarer og sammenlikning av

 3. Gratis skolefrokost som helsefremmende tiltak i Horten kommune. En kvalitativ undersøkelse av de involvertes erfaringer i forbindelse med et prøveprosjekt på ungdomsskolene i Horten kommune.

  Evensen, Simone, Pedersen, Frida ()

  Dagens sykdomsbilde domineres av ikke smittsomme sykdommer, og usunt kosthold er den risikofaktoren som rammer befolkningen mest. Hos barn og unge blir et høyt inntak av tilsatt sukker i form av brus, saft og godteri trukket frem som en av de største ernæringsutfordringene. Barn og unge i vekst h

 4. Erfaringer ved bruk av kultursensitivt tilpasset app for kostholdsveiledning på helsestasjoner: En studie av helsepersonell ved tre helsestasjoner i østlandsområdet

  Enger, Lise ()

  Bakgrunn: Kroniske sykdommer er en av de største helsemessige utfordringene globalt sett. Dette gjelder også i Norge. Uheldige levevaner og usunt kosthold øker faren for utvikling av kroniske sykdommer. Endringer i demografien med økende migrasjon gir et sammensatt utfordringsbilde, da migrasjon