Jensen, Anders Egil Meyn × James Joyce ×
1 result
  1. Det litterære nettet

    Jensen, Anders Egil Meyn, Jørgensen, Johan Aimo Soilammi ()

    I Det litterære nettet: intertekstualitet i en digital verden utforskes mulighetene for å uttrykke intertekstualitet med strukturen som ligger til grunn for The Semantic Web. Forfatterne forsøker å vise hvordan Gérard Genettes transtekstualitetsbegrep kan utrykkes gjennom vokabularet Transvoc.