Involvering ×
2 results
  1. Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

    Røkke, Mari, Østhagen, Mariell Dretvik ()

    I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative int

  2. "Kommunikasjon og inolvering i endringsprosesser" - En casebasert studie av bedriften Unikum AS med fokus på ledelsens kommunikasjon og ansattes involveringsgrad i en endringsprosess

    Orlien, Mathilde, Røkke, Tuva ()

    Temaet for oppgaven er organisasjonsendring og endringsledelse, med fokus på kommunikasjon og involvering i endringsprosesser. I oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning kommunikasjon og involvering har for å gjennomføre endringsprosesser på en god måte. Gjennom oppgaven belyser vi viktighe