Internasjonalisering ×
2 results
  1. Organisasjonskultur i fusjonsprosesser. En konsekvensanalyse

    Hoel, Dennis Kristoffer ()

    Denne oppgaven tar for seg en pågående fusjons og omstillingsprosess som har vart i fem år. Fusjonen er resultat av et oppkjøp gjort av et multinasjonalt konsern, org. A, av en mindre privat bedrift i Norge, org. B. Første deloppkjøp på 50.1% var i 2013, mens fullstendig overtakelse ble gjort

  2. Hvordan påvirker internasjonalisering av norskeide selskaper i maritim- og offshoresektoren sysselsetting og kunnskapsoverføring i Norge?

    Mehic, Asaki, Meisel, Christin ()

    Bakgrunn: Etter funn av Ekofiskfeltet i 1969 startet det ”norske olje- og gasseventyret”, og i 2012 sto offshoresektoren for hele 23 prosent av Norges verdiskaping. Internasjonaliseringens påvirkning på det norske næringslivet har blitt sterkere i løpet av de siste tiårene, og bedrifter må