Internasjonal|Organisasjonskultur ×
6 results
 1. Organisasjonskultur i fusjonsprosesser. En konsekvensanalyse

  Hoel, Dennis Kristoffer ()

  Denne oppgaven tar for seg en pågående fusjons og omstillingsprosess som har vart i fem år. Fusjonen er resultat av et oppkjøp gjort av et multinasjonalt konsern, org. A, av en mindre privat bedrift i Norge, org. B. Første deloppkjøp på 50.1% var i 2013, mens fullstendig overtakelse ble gjort

 2. Kompetanseutvikling i Norske Fotballklubber

  Nesse, Martin ()

  Oppgaven omhandler kompetanseutvikling i Norsk fotball. Studien belyser hvilken kunnskap klubbene anser som kjernekompetanse, samt hvilke kompetanseutviklingstiltak klubbene anvender. Funnene er basert på et kvalitativt forskningsdesign hvor det er intervjuet fire informanter fra tre ulike breddekl

 3. Varsling i norsk arbeidsliv

  Hamza, Alaa, Slapgaard, Hanna ()

  Ved valg av tema var det viktig for oss å utrede noe som er relevant i forhold til vår utdanning, og som ytterligere kan være verdifullt for videre karriereløp. Etter en kort innføring i faget arbeidsrett ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vi tilegnet oss en forforståelse av arbeidsretten o