Internasjonal|Konkurranse ×
3 results
  1. Organisasjonskultur i fusjonsprosesser. En konsekvensanalyse

    Hoel, Dennis Kristoffer ()

    Denne oppgaven tar for seg en pågående fusjons og omstillingsprosess som har vart i fem år. Fusjonen er resultat av et oppkjøp gjort av et multinasjonalt konsern, org. A, av en mindre privat bedrift i Norge, org. B. Første deloppkjøp på 50.1% var i 2013, mens fullstendig overtakelse ble gjort

  2. Digitalisering splitter eiendomsbransjen

    Bårdsen, Katrine Wik ()

    Denne avhandlingen belyser hvordan en bransje forbereder seg på økt digitalisering, og har tatt utgangspunkt i eiendomsmeglerbransjen. Formålet er å kartlegge strategier som kan se om endringer i konkurransestrukturen og verdiskapingspotensialet ved økt digitalisering, forandrer måten bransjen