Interaktive tavler ×
2 results
  1. Interaktive tavler for tilpasset opplæring i klasserommet

    Volden, Ylva ()

    Interaktive tavler blir en del av stadig flere læreres hverdag, og skolen er ifølge opplæringsloven pliktig til å gi alle elever en tilpasset opplæring. Kan interaktive tavler være et bidrag til inkluderende opplæring? Og hvilke utfordringer står man i så fall overfor for å få brukt dem p