Integrated Concurrent Engineering|Infrastruktur × Bachelor thesis ×
2 results
  1. Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

    Lindberg, Mats Gjestrum, Hepsøe, Per Martin, Nyman, Anna Sofia ()

    I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolke

  2. Implementering av BIM i infrastrukturprosjekter

    Haldorsen, Hanne Barane, Nordenhaug, Jonas, Antonsen, Anders ()

    Oppgavens mål har vært å kartlegge bruken av BIM i infrastrukturprosjekter. Ønsket var å undersøke i hvilken grad BIM benyttes i anleggsfasen, hvilke muligheter og funksjoner som manglet i modellene, og ut i fra dette komme med forslag til forbedringer. For å avgrense oppgaven har vi kun sett