Integrated Concurrent Engineering ×
1 result
  1. Implementering og tilpasning av digitale samarbeidsmetoder i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter

    Lindberg, Mats Gjestrum, Hepsøe, Per Martin, Nyman, Anna Sofia ()

    I denne oppgaven ønsker forfatterne å undersøke bruken av ICE-metodikk, i BIM-prosjekter på infrastruktursiden hos rådgivende ingeniør. I utformingen av intervjuer og systematisering av resultater tok forfatterne i bruk teorien Diffusion of Innovations. Resultater av intervjuer har blitt tolke