Inntekt|Boligpriser|Oslo|Boligboble ×
2 results
  1. Er vi på vei mot en boligboble i Norge?

    Ragnoli, Alessandro ()

    Denne bacheloroppgaven har som formål å analysere om vi er på vei mot en boligboble i Norge. Oppgaven har forankring hovedsakelig i mikroøkonomisk og makroøkonomisk teori. Av særlig relevans er teoriene om boligboble av de amerikanske samfunnsøkonomene Joseph Stiglitz, Karl Case og Robert Shi