Inntekt|Boligpriser|Oslo|Bibliotek ×
20 results
 1. Kassasjonspraksis i folkebibliotek

  Johansen, Pia Møller ()

  Målet for denne undersøkelsen er å beskrive og forklare faktorer som påvirker kassasjonspraksisen i tre store, norske folkebiblioteks musikksamlinger. Datainnsamlingen ble gjennomført ved Bergen Offentlige Bibliotek, Deichmanske hovedbibliotek i Oslo og Sølvberget, Stavanger bibliotek og kultu

 2. Universitets- og høgskolebibliotek sett i lys av Cristin

  Olsen, Siv-Guro ()

  Cristin, eller Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet, er et felles forskingsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren. Cristin ble opprettet i 2011 på bakgrunn av norske styresmakters ønske om oversikt over bruken av bevilgninger og stimule

 3. «Hva tror dere lillesøster tenkte da?»

  Moss, Marie Louise Ask ()

  Målet med denne studien er å undersøke hvordan bibliotekarer er i dialog med barn i lesestunder på biblioteket. Samtidig er det et mål å belyse hvilke betydning bibliotekarene mener dialog i lesestundene har. For å nå forståelse for temaet har tre bibliotekarer som høytleser for barn i les

 4. Hva står på spill?

  Bargel, Monica ()

  For å kartlegge dagens spilltilbud ved norske folkebibliotek har jeg utført en surveyundersøkelse for å forsøke å svare på problemstillingen: "Hvilket spilltilbud eksisterer i norske folkebibliotek, og hva savner de bibliotekansatte for å kunne utvikle og formidle tilbudet?" Jeg vil også fo

 5. Folkebibliotek og sosiale medier

  Blankvoll, Vilde ()

  Denne bacheloroppgaven undersøker norske folkebiblioteks bruk av sosiale medier. Hvordan de bruker sosiale medier, hva kan bruken være påvirket av og hvordan bruken av sosiale medier ser ut i forhold til tidligere forskning i Norge og Sverige.

 6. Bøker eller møteplass

  Wang, Monica ()

  Den nye formålsparagrafen kom med hovedvekt på at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. At biblioteket skal være en møteplass har det nok vært lenge, men at det løftet opp i målparagrafen er nytt. Jeg ble nysgjerrig på å skrive om dette for