Inntekt|Boligpriser|Boligmarked ×
3 results
  1. Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

    Sjøberg, Mads Åke, Simensen, Martin Seland ()

    Hensikten med denne oppgaven er å finne svar på hvorfor boligmarkedet i Oslo sentrum stagnerte høsten 2013. Det vil da bli foretatt ulike analyser for å finne ut hvilke faktorer som var årsaken til denne stagnasjonen. Oppgaven er teoretisk forankret i boligpris- og konjunkturteori. Boligmarkede

  2. En analys av boligprisutviklingen i Oslo

    Jensvoll, Hans Jakob ()

    Denne bacheloroppgaven er en analyse av boligprisutviklingen i Oslo. Problemstillingen i oppgaven er å identifisere nøkkelfaktorer som driver boligprisene i hovedstaden, samt å diskutere i hvilken grad den norske boligpolitikken er effektiv for å regulere boligprisene og boligmarkedet. Denne opp