Inneklima ×
5 results
 1. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

  Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin

 2. Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

  Hesler, Raimond, Hille, Mina, Økland, Rachel W. ()

  HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima offshore. For å få innsikt i inneklima offshore, og hvilke systemløsninger

 3. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

  Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin

 4. Evaluering av rehabilitering på Kampen skole

  Furu, Einar Kristian, Moe, Jesper Mæx, Klæboe, Vegard Navelsaker ()

  Prosjektets mål var å evaluere rehabilitering av Kampen skole, prosjektert av SINTEF, utført i 2000-2004. Det ble valgt et hybrid ventilasjonsanlegg som skulle være både energieffektivt og funksjonelt. Gruppen utførte en rekke målinger og beregninger som skulle avdekke blant annet bygningnens

 5. Utfordringer knyttet til inneklima i boligkvarter offshore

  Hesler, Raimond, Hille, Mina, Økland, Rachel W. ()

  HVAC-system i boligkvarter offshore er et av oljeplattformers viktigste sikkerhetstiltak. Dette kan komme på bekostning av inneklimaet og brukernes komfort. Tørr luft har ofte vært et problem, når det gjelder inneklima offshore. For å få innsikt i inneklima offshore, og hvilke systemløsninger