Human Resources ×
1 result
  1. HR som mulig endringsagent

    Blokkdal, Morten Hagen, Presthus, Andreas Nikolai ()

    I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken rolle HR (Human Resources) kan ha som endringsagenter under organisatoriske endringer. Vi har tatt utgangspunkt i relevant teori og fremlagt dette for å belyse ulike sider ved problemstillingen og hypotesene. Vi intervjuet ulike ansatte i Direktoratet for