Holdninger ×
2 results
  1. Mva-reduksjon på reparasjoner

    Fugglien, Kathrine, Halveg, Gunn Beate ()

    På bakgrunn av Miljøpartiet De Grønnes forslag om et kutt i merverdiavgiften på reparasjonstjenester, ser oppgaven på nordmenns etterspørsel etter reparasjon av smarttelefoner og hvorvidt et slikt tiltak vil kunne gi en endring i denne etterspørselen.

  2. Holdninger i smertebehandlingen

    Chakroun, Mona ()

    Oppgaven belyser hvordan sykepleierens holdninger kan bidra i den postoperative smertebehandlingen. Temaet ble valgt på bakgrunn av at jeg selv ønsker å lære mer om dette for å bli mer bevisst på egen praksis og hva som kan påvirke den. I praksis møtte jeg også smertebehandling som til tide