Heteronormativitet ×
3 results
  1. Heteronormativitet i Osloskolen

    Bjørkgård, Per Eivind ()

    Tittelen på bacheloroppgaven er heteronormativitet i Osloskolen. Oppgaven er forankret i faget pedagogikk og elevkunnskap. Bakgrunnen for oppgaven er at jeg i praksis har opplevd at norsk skole i mange tilfeller er heteronormativ, og ønsket derfor å undersøke om dette kunne stemme. Problemstilli

  2. Vi og de andre

    Aadnesen, Marie ()

    Seksualundervisning i norsk skole blir anklaget for å være heteronormativ. Kjønnsforskere og pedagoger sier at den fører en diskurs som skiller mellom det heteroseksuelle «vi-et» på den ene siden skal lære og tolerere «de andre» som bryter med heteronormen. Dette sies å være essensen i t