HF - Student theses × Helsefremmende arbeid|Brukermedvirkning ×
3 results
  1. Empowerment, mestring og psykisk helse

    Klemp, Ingerid, Jahre, Liv-Kristine ()

    Bakgrunn: Psykiske lidelser er svært utbredt og rammer statistisk sett halvparten av befolkningen i løpet av livet. Vi tror opplevelse av mestring kan bidra til å bedre livskvalitet i stor grad, og at Empowerment som tilnærming er særlig viktig i arbeidet med psykisk helse. Hensikt: Hensikten m

  2. Forebygging av tvang under prosedyrer på barn

    Alstad-Fønnebø, Frøydis ()

    Bakgrunn og hensikt: Denne oppgaven ønsker å utforske hvilken kunnskap sykepleieren kan anvende for å fremme barns mestring under prosedyrer, slik at tvang og mulige psykososiale konsekvenser kan forebygges. Det har vært et økt fokus på dette tema de siste årene, men det kan fortsatt være be