Haugenstua|Ventilasjon ×
5 results
 1. Behovsstyrt ventilasjon : CO2-sensorer

  Brunell, Erik Esrød, Setsaas, Joakim Forsmann, Cheng, Pok Lun ()

  Prosjektrapportens mål var å undersøke det nye behovsstyrte ventilasjonsanlegget på Nordstrand skole, med hovedfokus på CO2-sensorer, og å labteste nøyaktigheten til CO2-sensorer. Metoden for sensor-testen ble utviklet i energi og miljølaboratoriet på HiO, og var basert på testing av senso

 2. Ventilasjon i passivhusskole i Oslo kommune

  Halvorsen, Hanne, Hervig, Margrethe, Langeland, Eysteinn Borvik ()

  I denne rapporten er det arbeidet med problemstillinger i forbindelse med ventilasjon i passivhus skolebygg i Oslo kommune. Haugenstua skole i Oslo, hvor COWI har gjort forprosjektet, er benyttet som case. Det er gjort en litteraturstudie, teoretiske beregninger på grunnlag av data fra COWIs forpro

 3. Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg

  Larsen, Gregor Skaug, Aalrust, Terje Sunnanå, Karayazgan, Kay Deniz ()

  Prosjektgruppen har prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som oppfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ved å automatisere ventilasjonsanlegget som lite attraktivt for oppdragsgiver. Solfangera

 4. Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg

  Larsen, Gregor Skaug, Aalrust, Terje Sunnanå, Karayazgan, Kay Deniz ()

  Prosjektgruppen har suksessfullt prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som opfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ved å automatisere ventilasjonsanlegget som lite attraktivt for oppdragsgiver

 5. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

  Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin