Høytlesning ×
3 results
  1. «Hva tror dere lillesøster tenkte da?»

    Moss, Marie Louise Ask ()

    Målet med denne studien er å undersøke hvordan bibliotekarer er i dialog med barn i lesestunder på biblioteket. Samtidig er det et mål å belyse hvilke betydning bibliotekarene mener dialog i lesestundene har. For å nå forståelse for temaet har tre bibliotekarer som høytleser for barn i les

  2. Henrik Ibsen – en verdig gjenganger eller en folkefiende?

    Pedersen, Mari Skyt ()

    Henrik Ibsen har vært en gjenganger i norskundervisningen gjennom flere generasjoner. Med læreplanverket LK06 er det ikke lenger obligatorisk for norsklærerne å undervise om hans tekster, men likevel velger mange å bruke dem i norskundervisningen på ungdomstrinnet. Da jeg skulle undervise om I