LUI - Student theses × Hørselshemming|Musikkundervisning ×
6 results
 1. Økologisk oppgaveanalyse i musikkundervisning

  Loftesnes, Marius ()

  I norsk musikkundervisning er fremføring et mye brukt virkemiddel, men det er usikkert om undervisningen blir differensiert i tilstrekkelig grad for elever med ulike forutsetninger for å lære. Denne oppgaven undersøker om implementering av undervisningsmetoden økologisk oppgaveanalyse (ETA) i m

 2. Soundpainting som skapande aktivitet i musikkfaget

  Vestbø, Anna Reidun ()

  Alle barn har eit behov for å skape, uttrykkje seg sjølv og utforske ukjente landskap. Ei av skulen si oppgåve er å møte dette behovet, slik at elevane er skapande, samhandlande, sjølvstendig menneske som er integrert i samfunnet når dei er ferdig med skulen. Spesielt gjennom musikkfaget kan

 3. Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

  Haug, Carina Johannessen ()

  Med denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse undervisningen i musikkfaget, og da spesielt for elever som har nedsatt hørsel. For å finne ut av dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant flere lærere som underviser i musikk i grunnskolen i dag.

 4. Elevers musikkfaglige utbytte av populærmusikalsk undervisning

  Storebråten, Borgar ()

  Denne bacheloroppgaven handler om hvordan vi definerer musikkfaglig utbytte i musikkfaget på grunnskolen og hvordan lærere forholder seg ulikt til læreplanen og gjennomføring av musikkundervisningen. Jeg opplever at læreplanen åpner for egen tolkning av læringsmålene og at lærere i mindre g

 5. Inkluderende musikkundervisning – individuell opplæringsplan?

  Lie, Ane Sofie Andreassen ()

  Musikkfaget er et fag som gir muligheter for utvikling på mange områder. Faget åpner naturlig for sosial interaksjon, og sosiale ferdigheter kan være nødvendig for å lykkes. Forskning viser at musikkundervisningen kan være en arena der elever kan øve på generelle, så vel som musikalske fer