Loftesnes, Marius × Hørselshemming|Musikkundervisning|Økologisk oppgaveanalyse ×
1 result
  1. Økologisk oppgaveanalyse i musikkundervisning

    Loftesnes, Marius ()

    I norsk musikkundervisning er fremføring et mye brukt virkemiddel, men det er usikkert om undervisningen blir differensiert i tilstrekkelig grad for elever med ulike forutsetninger for å lære. Denne oppgaven undersøker om implementering av undervisningsmetoden økologisk oppgaveanalyse (ETA) i m