Hørselshemming ×
1 result
  1. Tilpasset opplæring i musikk for elever med nedsatt hørsel

    Haug, Carina Johannessen ()

    Med denne oppgaven ønsker jeg å se på hvordan man kan tilrettelegge og tilpasse undervisningen i musikkfaget, og da spesielt for elever som har nedsatt hørsel. For å finne ut av dette har jeg gjennomført en spørreundersøkelse blant flere lærere som underviser i musikk i grunnskolen i dag.