Grunnskolelærerutdanning ×
2 results
  1. Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15

    Smestad, Bjørn ()

    For tida legges det stor vekt på at lærere bør ha studiepoeng i fagene de underviser, og også at de må ha større faglig fordypning i enkelte utvalgte fag. Dette innebærer en stor endring – ferdigutdannede lærere vil kun ha kompetanse til å undervise noen få fag og de vil derfor ikke leng