Gråsonebarn ×
1 result
  1. Barn i gråsonen mellom barnevern og psykiatri

    Skoglunn, Mai Linn ()

    I løpet av bachelorutdanningen min på Høyskolen i Oslo, har jeg vært utplassert i både barneverntjenesten og i en ungdomspsykiatriskinstitusjon i praksisperiodene mine. Jeg arbeider i dag deltid begge plassene, noe som har bidratt til å få meg til å undre over ”gapet” som til tider synes