Gjenfinning ×
2 results
  1. Fra emnebasert arkivnøkkel til funksjonsbasert klassifikasjon

    Rytterager, Maria Skarstein ()

    Denne oppgaven tar for seg om dagens klassifiseringssystemer har en dekkende/ hensiktsmessig tilnærming til søkbarhet og fremtidig gjenfinning. Med utgangspunkt i DIRKS-metodikk og funksjonsanalytisk tankegang har jeg undersøkt hvordan man kan gå bort i fra emnebasert arkivnøkkel ved å innfør

  2. Søk og gjenfinning i arkivdanningsfasen

    Marthinsen, Lars Petter ()

    Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt søk og gjenfinning i arkivfasen er et problem for ansatte i offentlige organer i Norge. Jeg har utført en mindre spørreundersøkelse i to departementer for å kartlegge hvordan de ansatte går frem for å søke, og hvorvidt de finner det de s