Ghana ×
5 results
  1. Småbønders økonomiske bærekraft og matsikkerhet - Feltarbeidsrapport fra Volta-regionen, Ghana

    Håheim, Kari B., Magnussen, Helene R., Løvold, Maren Sofie A. ()

    Jordbruk har alltid vært et av de viktigste livsgrunnlagene for jordens befolkning, først og fremst for å produsere mat, men i senere tid også i form av sysselsetting og tilhørende industri. Det siste århundret har jordbruket gjennomgått store teknologiske omveltninger, og denne modernisering