Gastrokirurgi ×
1 result
  1. Postoperativ mobilisering : hvordan kan sykepleier forebygge postoperative komplikasjoner hos gastrokirurgiske pasienter, ved å fremme tidlig mobilisering?

    Bjelland, Nora, Afgun, Nayab ()

    Bakgrunn: Vi har erfart at sykepleiere fokuserer på den første mobilisering etter gastrokirurgi, men ikke følger opp mobiliseringen videre. På grunn av forkunnskap om komplikasjoner av immobilitet og viktigheten av mobilisering for å forebygge postoperative komplikasjoner, ønsker vi å rette o