Gangbruer ×
1 result
  1. Gang- og sykkelbru av FRP-kompositt

    Grinderud, Farida, Tran, Thu Thi Minh, Belova, Anna ()

    Dette hovedprosjektet er en konseptstudie som omhandler prosjektering av gang- og sykkelbru i FRP-kompositt. Materialets egenskaper, miljøeffekter og vedlikeholdsbehov er presentert og evaluert. Kostnader ble også tatt i betraktning. Dimensjoneringsrutiner for gangbruprosjektering etter Eurokoder