Fullsubsidiering|Konsumenter|Effekt|Dagligvarebransjen ×
3 results
  1. Dagligvareportal

    Nærby, Ane ()

    Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.

  2. Hvilke fysiske og sosiale faktorer påvirker handlemønsteret til kvinnelige studenter mellom 21-24 år i dagligvarebutikker? Videre, hvilke forskjeller vil det være mellom førstegenerasjons innvandrere, andregenerasjons innvandrere og etnisk norske informanter jamført disse påvirkningskildene?

    Bergersen, Camilla Emilie, Nguyen, Kesia ()

    Gjennom denne oppgaven ønsket vi å utforske hvordan fysiske og sosiale faktorer påvirket handelsmønsteret innenfor dagligvaresegmentet til unge kvinnelige studenter i Osloområdet. Utover dette ønsket vi også å se hvordan kulturelle bakgrunner spiller inn på handelsvalgene, og videre hvorvid