Frekvenstabeller ×
1 result
  1. Dagligvareportal

    Nærby, Ane ()

    Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.