SAM - Student theses × Fotografisk arkivmateriale|Kvalitative metoder ×
14 results
 1. Kontekst i fotoarkiv- informasjon fra et stumt vitne

  Idehen, Miriam Osayi ()

  Denne oppgaven tar for seg kontekst i fotoarkiv. Relevant teori på tema avdekker at kontekst er en stor del av arkivfaget. Spesielt har kontekst og den elektroniske utviklingen vært gjenstand for forskning. Fotografiet som et skriftløst medium med særegen form og uttrykk, kan være enda mer u

 2. Toppidrettsutøveres evner til å lykkes videre i arbeidslivet. Hvilke erfaringer tar tidligere toppidrettsutøvere med seg i arbeidslivet ifølge dem selv?

  Svendsen, Martine Haneng, Godø, Ingrid ()

  Oppgaven forsøker å belyse om idrettsutøvere har noen positive mentale egenskaper de kan ta med seg i en karriere innen næringslivet, og eventuelt beskrive hvilke egeneskaper dette er. Oppgaven vil beskrive ulike aspekter av karriere-overgangen, og identifisere hvilke faktorer som påvirket info

 3. Utbrenthet - en kvalitativ studie blant lærere

  Reierstad, Ingrid Åstveit ()

  Formål: Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke blant et utvalg lærere om de opplever at det er en sammenheng mellom forventningene de opplever fra sine ledere og deres erfaringer med utbrenthet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å gjennomføre intervjuer blan

 4. Terrordekning på våre premisser med de andre på avstand

  Skaotheim, Hanna ()

  I mars 2016 skjedde det en rekke terrorangrep både i og utenfor Europa. Tre av byene som ble rammet var Brussel i Belgia, Ankara i Tyrkia og Grand-Bassam i Elfenbenskysten. Alle terrorangrepene ble dekket av norske medier, men hvordan de ble dekket varierte. Undersøkelsen viser hvordan mediehusene

 5. Karrierekvinners tanker om hvorfor det er færre kvinnelige ledere enn menn ”Vi må slutte med den at vi ikke er bra nok. Vi er så utrolig bra”

  Oddsett, Helene Louise Hammervold, Blindheim, Cecilie Bech ()

  I denne oppgaven tar vi for oss ulike tanker og holdninger som kvinnelige toppledere og mellomledere har i forhold til kjønnsfordeling i næringslivet. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som påvirker kvinners motivasjon til å ta topplederstillinger i finansbransjen. I tillegg har vi unde

 6. Flerkulturelle kvinners innpassprosess i norsk arbeidsliv.

  Jakobsen, Julie Merete, Reilstad, Helena ()

  Denne oppgaven kartlegger hvilke faktorer som virker hemmende og fremmende i en innpassprosess for flerkulturelle, høyt utdannede kvinner. Oppgaven setter også fokus på hvor nødvendig det er med organisasjoner som arbeider for mangfold i norsk arbeidsliv. Vår problemstilling er som følger: Hva

 7. Sponsing av lokale langrennsløpere

  Grastveit, Stian ()

  Oppgaven ser på hvilke interne og eksterne målsetninger som er avgjørende for et lokalt sponsorat. Forfatteren har sett på hvilke motiver bedrifter som driver med sponsing anser som viktige og om fokuset er rettet mot en form for samfunnsansvar eller mot et kommersielt ubytte. Oppgaven ser også