Fotografisk arkivmateriale|Fotoarkiv|Digitalisering ×
13 results
 1. Kontekst i fotoarkiv- informasjon fra et stumt vitne

  Idehen, Miriam Osayi ()

  Denne oppgaven tar for seg kontekst i fotoarkiv. Relevant teori på tema avdekker at kontekst er en stor del av arkivfaget. Spesielt har kontekst og den elektroniske utviklingen vært gjenstand for forskning. Fotografiet som et skriftløst medium med særegen form og uttrykk, kan være enda mer u

 2. På sporet av Jenny

  Eikeland, Eydis Alda ()

  Det er ikke noe tvil om at den digitale verden utfordrer og stiller nye krav til måten litteratur spres, tilgjengeliggjøres og formidles på. Det litterære landskapet ser ganske annerledes ut på nettet og denne bacheloroppgaven forsøker å se nærmere på hvordan opphavsretten setter rammer for

 3. Digitalisering splitter eiendomsbransjen

  Bårdsen, Katrine Wik ()

  Denne avhandlingen belyser hvordan en bransje forbereder seg på økt digitalisering, og har tatt utgangspunkt i eiendomsmeglerbransjen. Formålet er å kartlegge strategier som kan se om endringer i konkurransestrukturen og verdiskapingspotensialet ved økt digitalisering, forandrer måten bransjen

 4. Digitalisering av Klipparkivet i biblioteket ved Oslo Museum

  Attramadal, Soffi Beatriz ()

  Denne bacheloroppgavens formål er å undersøke hvorfor det er viktig å digitalisere Klipparkivet ved Oslo Museums bibliotek, med fordeler og ulemper som følge av en slik prosess. For å finne svar på problemstillingen er det benyttet kvalitativ metode. Fire informanter innen- og utenfor Oslo M

 5. Noark-standarden – utvikling og styrende faktorer

  Juvkam, Dag Jostein ()

  Denne oppgaven omhandler utviklingen av den såkalte Noark-standarden, som brukes i arkivdanningsfasen i offentlig sektor. De siste 30 årene, som resultat av digital utvikling, har vi sett store endringer i måten arkiver håndteres på. Det har blitt utviklet lovverk og elektroniske systemer for i

 6. Digitalisering av bankbransjen

  Sundal, Silje Grong, Svadberg, Silje Andrea ()

  Oppgaven ser på sammenhengen mellom digitalisering og sysselsetting i bank, og hvordan digitalisering virker på sysselssetting i bankbransjen.