Formidling ×
2 results
  1. På sporet av Jenny

    Eikeland, Eydis Alda ()

    Det er ikke noe tvil om at den digitale verden utfordrer og stiller nye krav til måten litteratur spres, tilgjengeliggjøres og formidles på. Det litterære landskapet ser ganske annerledes ut på nettet og denne bacheloroppgaven forsøker å se nærmere på hvordan opphavsretten setter rammer for