Forbrukeratferd ×
2 results
  1. Sosiale medier og forbrukeratferd ved kjøp av moteartikler

    Sydskjør, Mariann, Sveen, Monika K. M. ()

    Sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen vår, og har hatt en kraftig utviklingskurve. Vi har undersøkt hvordan dette sosiale fenomenet påvirker forbrukeratferd, og hvordan det kan knyttes opp mot den norske motebransjen. Det kan være interessant for bedrifter å se hva forbrukere blir t

  2. Hvilket forhold har nordmenn til tax free-handel ved flytransport, og hva skiller handlemønsteret på avgang og ankomst?

    Engebråten, Linda, Skjønsberg, Maria Bones, Stordah, Stine Hafstad ()

    Denne oppgaven tar for seg fenomenet tax free og nordmenns forhold til denne type handel, samt å avdekke potensielle ulikheter i handlemønsteret ved de respektive butikkene på avgang og ankomst. Hensikten var å kartlegge disse forskjellene for å bedre forstå hvorfor og hvordan de oppstår. Vi