Flerspråklighet ×
1 result
  1. Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

    Sundeng, Alexander Skinnes ()

    Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen