LUI - Student theses × Flerkulturelle ×
2 results
  1. Likestilling i det multikulturelle klasserom

    Kletthagen, Even ()

    I denne bacheloroppgaven – Likestilling i det multikulturelle klasserom – vil temaet omhandle hvordan lærere forholder seg til sentrale styringsdokumenter for å kunne fremme et positivt likestillingsperspektiv. Problemstillingen lyder derfor; Hvordan fremme likestilling i et multikulturelt kla

  2. Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

    Sundeng, Alexander Skinnes ()

    Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen