Musæus, Caroline Johansen × Fjernsynsteater ×
1 result
  1. På grunn av din interesse for … En undersøkelse av Fjernsynsteaterets SIFT-poster og deres overføringsverdi til et anbefalingssystem

    Karlsen, Pernille Iljena, Musæus, Caroline Johansen, Holm, Rachel Marie ()

    I denne oppgaven har vi valgt å se på NRK sine SIFT-poster, og overføringsverdien de kan ha til et anbefalingssystem. NRK er i en prosess der de legger ut alt de har av programmer på nettsiden sin, det vil da være et naturlig neste steg å kunne tilby brukerne sine en anbefalingstjeneste. Da vi